SGK tebligatları elektronik ortamda yapılacak

“Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” uyarınca mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar elektronik ortamda yapılabilecektir.

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ise sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde başvurularını yapmalıdır.

Elektronik imzalı evrak işveren veya sigortalının elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.