İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

21 Ekim 2021 tarihli ve 2021/36 sayılı SGK genelgesi ile İşveren İşlemleri Genelgesinde bazı değişiklikler yapıldı.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesine göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç duyulması halinde ünitece istenen diğer belgeler elektronik ortamda da sunulabilecektir.

İşyeri tescil işlemlerinde belgelerin taranarak elektronik ortamda sunulması durumunda ayrıca Kurum’a gönderilmesine gerek kalmamaktadır. Ancak sisteme eklenemeyen belgelerin ilgili sosyal güvenlik merkezine elden ibrazı veya posta yoluyla gönderilmesi mümkündür.

E-devlet üzerinden gönderilen işyeri bildirgeleri ilgili sosyal güvenlik merkezince onaylanıncaya kadar işverenler tarafından sisteme kaydedilmiş belgeler üzerinden değişiklik imkanı olacaktır. Onay sonrasında ise herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

PDF veya JPEG formatında sisteme kaydedilecek olan belgelerden sisteme en fazla 10 adet eklenebilecek olup, her bir belge en fazla 10 MB büyüklüğünde olabilecektir.

E-devlet üzerinden işyeri bildirgesi (4-A’lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil değişiklik işlemleri dolayısıyla verilmesi gereken belgeler de sistem üzerinden elektronik ortamda eklenebilecektir. İşyeri bildirgesinin Kurum’a gönderilmesi sonrasında işverenlerden işyeri bildirgesinin çıktısı istenmeyecektir.