Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’e İndirildi.

26 Kasım 2021 tarihli ve 31671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca KDV oranı %8 olarak belirlenen hizmetler alttaki gibidir.

-          6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri

-          Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları

-          İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri

Bunlar haricindeki avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %18 olarak uygulanmaya devam edecektir.