2022 yılında uygulanacak vergi had ve tutarları belirlendi

·       Zorunlu fatura düzenleme sınırı 2.000 TL’ye çıkarılmıştır (VUK Madde 232).

·       Doğrudan gider yazılacak demirbaş sınırı 2.000 TL’ye çıkarılmıştır (VUK Madde 313).

·       Şüpheli alacak sınırı 4.000 TL’ye çıkarılmıştır (VUK Madde 323).

·       İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade sınırı 25.700 TL olarak belirlenmiştir.

·       Damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranında (% 36,2) artırılmıştır. Bir kağıttan alınacak damga vergisine ait üst sınır 01.01.2022’den itibaren 4.814.234 TL olmuştur.

·       Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi % 25 oranında artırılmıştır. Motor silindir hacmi ve araç yaşına göre değişkenlik gösteren vergi tutarları otomobiller için 1.313 TL ile 62.633 TL arasında değişmektedir.

·       Bina vergi değeri 6.173.000 TL ve üzerinde olan mesken niteliğindeki taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacaktır.

·       Veraset ve İntikal Vergisi tarifesi yeniden değerleme oranında (% 36,2) artırılmıştır.

·       Engellilere taşıt alımında sağlanan ÖTV istisnasındaki had 450.500 TL’ye yükseltilmiştir.

·       Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak ÖİV 117 TL olarak belirlenmiştir.

·       Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar 2022 için belirlenmiştir. Detaylara internet sitemizdeki Pratik Bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz.