7351 sayılı kanun yayımlandı

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7351 sayılı kanun uyarınca bazı düzenlemeler yapılmıştır.

·    İhracatçılara ve sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetinde bulunan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançları için 2022 yılında kurumlar vergisi oranı %1  indirimli uygulanacaktır.

·       Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.

·       Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı %30’a çıkarılmış, talebe istinaden 45 yaş üstü katılımcıların otomatik katılım sistemine dahil edilmesi mümkün kılınmıştır.

·       İadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda dava konusu edilen tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecektir.