7394 Sayılı Torba Vergi Kanunu ile Yapılan Değişiklikler

15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7394 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Vergi Usul Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

Öne çıkan maddeler alttaki gibi olup, kanun metninin tamamına linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Ø  Finans sektörü kuruluşlarının (Bankalar, finansal kiralama, faktöring, varlık yönetim şirketleri vb.) kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı %25’e çıkarılmıştır.

Ø  Yabancılara konut ve işyeri teslimlerindeki KDV istisna koşulu olan gayrimenkulün elden çıkarılmamasına ilişkin süre bir yıldan üç yıla çıkarılmıştır.

Ø  Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elektrikli motorlu taşıt araçları üreten vergi mükelleflerinin almış oldukları yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetlerinin 2023 yılının sonuna kadar KDV’den istisna tutulmasına karar verilmiştir.

Ø  İmalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31.12.2025’e kadar KDV’den istisna tutulmuştur.

Ø  Sigortalı sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan hekimlerin kazançlarının serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesine karar verilmiştir.

Ø  5651 sayılı kanun kapsamında reklam yasağı getirilenlere verilen reklam giderleri gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilemeyecektir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm