KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapan Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı

21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğ uyarınca KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Dikkat çeken düzenlemeler alttaki gibi olup, tebliğe linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Ø  Demir ve çelik ürünlerinin tesliminde 4/10 oranında kısmi tevkifat uygulaması getirilmiştir.

Ø  Nakden veya mahsuben iade taleplerinde vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat aranmaksızın yerine getirilecek kısım 10 bin TL’ye yükseltilmiştir.

Ø  Kısmi tevkifat kapsamındaki hizmet ve teslimler için “isteğe bağlı tam tevkifat” uygulaması getirilmiştir.

Ø  Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında daire ve arsa tesliminde emsal bedelin hesabında müteahhittin KDV mükellefi olmayan arsa sahibine keseceği fatura için maliyet bedeli +%10, arsa sahibinin KDV mükellefi olması durumunda arsa bedeli için maliyet bedeli + %5 emsal bedel üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Ø  İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracatında ihracat bedelinin %10’una kadar, devreden KDV tutarı ile sınırlı olmak üzere, iade talep edilebilecektir.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-15-1.htm