Menkul Satışlarında TL Ödeme Yükümlülüğü Getirildi

19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini döviz cinsinden veya döviz endeksli kararlaştırmaları mümkün olduğu halde, ödemeleri Türk Lirası cinsinden yapma zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren düzenlenmiş faturalarda bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Tebliğde geçen menkul ibaresi taşıt sözleşmeleri dışındaki gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı kapsamaktadır.

Tebliğe ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış basın duyurusuna alttaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

https://www.hmb.gov.tr/haberler/turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-32-sayili-karara-iliskin-2008-32-34-sayili-tebligde-degisiklik-yapilmasina-dair-2022-32-66-sayili-teblige-iliskin-duyuru