Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı Yükseltildi

11 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde uygulanan BSMV oranı % 5’den % 10’a yükseltilmiştir. Düzenleme 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredileri için geçerli olacaktır.