BDDK’dan TL Nakdi Ticari Kredilerin Kullandırılmasına Sınırlama

BDDK’nın 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayılı kararına istinaden bağımsız denetime tabi şirketlerin TL nakdi ticari kredi kullanımına sınırlama getirildi.

Karara göre alttaki şartların tümünü sağlayan şirketler bankacılık sisteminden TL cinsinden ilave bir nakdi ticari kredi kullanamayacak.

-          Bağımsız denetime tabi olunması,

-          Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’nin üzerinde olması,

-          Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10’unundan fazla olması

Bu şartları sağladığı halde başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemde yabancı para net pozisyon açığının bulunduğunu bağımsız denetim kuruluşu vasıtasıyla belgelendirebilen şirketler istisna kapsamına girdiğinden belgelendirilen YP pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere yeni bir TL nakdi ticari kredi kullanabilirler.

  Düzenlemeyle ilgili BDDK’nın yayımladığı basın açıklamasına alttaki linkten erişebilirsiniz.

  https://www.bddk.org.tr/Duyuru/EkGetir/951?ekId=824