540 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

23 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 540 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 59 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulamasında tahsilatlarını/ödemelerini aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapma zorunluluğu (tevsik zorunluluğu) bulunanlarla, bu kapsamda olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişiler arasındaki işlemlere ilişkin tahsilatlar/ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır. Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerde;

     ·       Düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması,

     ·       Bu kapsamda nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması durumunda aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

https://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-459nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-sira-no-540-resmi