E-İhracat Destekleri Hakkında Karar

25 Ağustos 2022 Perşembe tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete ile 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Bahse konu karar ile şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurtdışı pazarlarda Türk ürünlerinin ve markalarının tanıtılması, yurtdışı siparişlerinin hızlı teslimatının sağlanması adına giderlerin desteklenmesi ile şirketlerin e-ihracat faaliyetlerinin artırılması hedeflenmiştir.

Yararlanıcılara (E-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri, B2B platformları) yönelik desteklerden önce çıkanlar alttaki gibidir.

-    Pazara giriş rapor desteği : Satın alınan raporlara ilişkin giderlerin % 50’si oranında, yıllık 1.5 milyon TL’ye kadar,

-    Dijital pazaryeri tanıtım desteği: Dijital reklam üzerinden dönen satışların %20’sini aşmayan giderlerin % 50’si oranında her pazaryeri için 3 yıl süresince, şirket kademelerine göre 7.5 milyon TL ile 25 milyon TL arasında,

-    Sipariş karşılama hizmeti: İlgili ülkedeki toplan e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan giderlerin % 50’si, her bir ülke için en fazla 3 yıl süresince,

-    Depo kira desteği: Yurtdışı depo kira giderlerinin her birim başına %50’si, her bir ülke için en fazla 3 yıl ve yıllık 5 milyon TL’ye kadar,

-    Yurtdışı pazaryeri entegrasyon desteği: En fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için % 50 oranında ve pazaryeri başına 3 yıl süresince, bir entegrasyon için 200 bin TL’ye kadar,

-    Pazaryeri komisyon gideri desteği: 3 yıl süresince %50 oranında, şirketlerin kademelerine göre 750 bin TL ile 3 milyon TL arasında.

İşbirliği kuruluşları (Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum kuruluşlarını, sektörel çatı kuruluşlarını ve mal/e-ticaret sektöründeki diğer kuruluşlar)’na yönelik desteklerden öne çıkanlar ise;

-        Sektörel ticaret ve alım heyeti desteği

-        E-ihracat tanıtım projesi desteği

-        E-ihracatı geliştirme projesi desteğidir.

Kararın tüm metnine alttaki linkten erişebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-16.pdf