Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 321) Yayımlandı

30 Ekim 2022 tarihli ve 31998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 321 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ücret gelirlerinin beyanına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

-     Hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilecektir.

-     Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek işveren olarak değerlendirilecektir.

Söz konusu tebliğe alttaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/162113