Konaklama Vergisi Tebliği Yayımlandı

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun yeniden düzenlenen 34’üncü maddesi ile düzenlenen konaklama vergisi 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecektir.

14 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

Konaklama hizmeti veren tesislerde sunulan geceleme hizmeti verginin konusunu oluşturmaktadır. Geceleme hizmeti ile birlikte sunulan tüm hizmetler (örneğin yeme, içme, aktivite, spor, termal, vb.) de vergiye tabidir. Vergiyi doğuran olay hizmetin sunulması ile meydana gelecek olup, seyahat acentalarından satış aşamasında vergi doğmayacaktır. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında verilen hizmetler vergiden müstesnadır. Konaklama vergisininin oranı %2’dir. Bu vergi KDV matrahına dahil edilmez. Vergilendirme dönemi aylık olup, ilk beyanname Ocak 2023 dönem için 26 Şubat 2023’e kadar beyan edilecektir.

Tebliğin tümünü alttaki linkte bulabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221214-6.htm