2023 yılında uygulanacak vergi had ve tutarları belirlendi

·       Zorunlu fatura düzenleme sınırı 4.400 TL’ye çıkarılmıştır (VUK Madde 232).

·       Doğrudan gider yazılacak demirbaş sınırı 4.400 TL’ye çıkarılmıştır (VUK Madde 313).

·       Şüpheli alacak sınırı 8.900 TL’ye çıkarılmıştır (VUK Madde 323).

·       İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade sınırı 57.300 TL olarak belirlenmiştir.

·   Damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranında (% 122,93) artırılmıştır. Bir kağıttan alınacak damga vergisine ait üst sınır 01.01.2023’ten itibaren 10.732.371,80 TL olmuştur.

·   Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi % 61,5 oranında artırılmıştır. Motor silindir hacmi ve araç yaşına göre değişkenlik gösteren vergi tutarları otomobiller için 2.120 TL ile 101.152 TL arasında değişmektedir.

·       Bina vergi değeri 9.967.000 TL ve üzerinde olan mesken niteliğindeki taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacaktır.

·       Engellilere taşıt alımında sağlanan ÖTV istisnasındaki had 1.004.200 TL’ye yükseltilmiştir.

·       Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak ÖİV 260 TL olarak belirlenmiştir.

·       Alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında faiz oranı yıllık % 10,75 olarak belirlenmiştir.

·       Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar 2023 için belirlenmiştir. Detaylara internet sitemizdeki Pratik Bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz.