Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğu Kaldırıldı

18 Ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananan 546 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirimi yapılan işlemler için vergi dairesine ayrıca bildirim yapma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bahse konu işlemlerden öne çıkanlar alttaki gibidir;  

         -        İşe başlama bildirimi

         -        Şube açılış / kapanış bildirimi

         -        Merkez/şube adres değişikliği bildirimi

         -        Tür değişikliği bildirimi

         -        Unvan değişikliği bildirimi

         -        Tasfiyeye giriş / tasfiyeden dönüş bildirimi