Mayıs Platin Bülten yayınlandı...

A.    Vergi ve  Diğer  Kanunlarla İlgili Hususlar

1.     Avukatlık, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Bürolarının Meskenler de faaliyet gösterebilmelerine ilişkin kalıcı bir düzenleme yapılmıştır.

Bilindiği üzere daha önce Avukat ve Mali Müşavirlere kat mülkiyeti kanununa tabi meskenlerde büro faaliyetlerini yapmaları için iki yıl süreli geçici bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme, 6460 sayılı kanun ile kalıcı hale gelmiştir. (Madde 3 ve 9)

Linke  tıklayarak  ilgili kanuna ulaşabilirsiniz.                   

2.  İleri tarihli vadeli çeklere reeskont uygulanabilecektir.

Bilindiği üzere daha önce vadeli çeklere reeskont uygulanamıyordu; Maliye Bakanlığı, vadeli çeklerde reeskont uygulaması ile ilgili görüşünü 30.04.2013 tarih ve 64 nolu sirküler ile değiştirmiştir; vadeli çeklere de reeskont uygulanabilecek.

İlgili sirkülere  tıklayarak  ulaşabilirsiniz.

 3.    Mayıs ayında yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin hatırlatmalar

1)  Vergi levhalarının internet vergi dairesi üzerinden yazdırılması g erekmektedir.

2)  Emlak Vergisi 1.taksidi ödenecektir.

 3)  Yabancı sermayeli şirketlerin ve İrtibat Bürolarının Bildirimlerinin, Yabancı Sermaye Genel  Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.  

 4)     Veraset İntikal Vergisi 1.taksidi ödenmelidir.

 5)     Mükellef Hizmetleri bildiriminin verilmesi gerekmektedir.

 4. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından finansal  tablolarını TMS'ye göre düzenlemek zorunda olan işletmeler için Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi yayınlanmıştır.

 Söz konusu rehbere  tıklayarak   ulaşabilirsiniz.        

Bu bülten bilgilendirme amaçlı olup, Platin SMMM Ltd. Şti.'nin müşterilerine özel bir hizmetidir. Mesleki görüş ve yardım almadan bu bülten' e dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır.