Stajyer Ücretleri...

Stajyer ücretlerinde AGİ dahil mi, yoksa hariç mi ödeme yapılacağı
konusunda yaşanan tartışmalar sonuçlanmış olup, AGİ hariç tutar esas
alınarak yani 381.25 TL olarak hesaplanacaktır. Destek tutarı ise 20'den az
çalışanı olan işyerleri için 254.15 TL (2/3); üzeri çalışanı olan işyerleri için
127.07 TL (1/3) olacaktır.