Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi için Bildirim Süresi Uzatıldı...

30.03.2017 tarihli yeni tebliğ ile, söz konusu bildirimin gönderilme süresi 31.03.2017'den 02.05.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.