İhracatçı Firma Yetkililerine Yeşil Pasaport Verilmesi...

23 Mart 2017 tarih ve 30016 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2017/9962 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeşil pasaporta hak kazanan işletme sahiplerinin yıllık ortalama ihracat değerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.


Yıllık Ortama İhracat Tutarı

Verilecek Yeşil Pasaport Sayısı

1 milyon ABD Doları-10 Milyon ABD Doları (dahil) arasında

1

10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları (dahil) arasında

2

25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları (dahil) arasında

3

50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları (dahil) arasında

4

100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmalar

5