Damga Vergisi Oranlarında Değişiklik...

15 Mart 2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9973 sayılı
Karar ile kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat işlerine ilişkin; sözleşmeler,
yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat sözleşmeleri,
danışmanlık sözleşmeleri ve yapı denetim sözleşmelerinde damga vergisi sıfır
olarak belirlenmiştir.