Vergi ve SGK İşyeri Sicil Numaralarının Birleştirilmesi İşlemi...

Türkiye genelinde 01.01.2018 tarihinde verilmeye başlayacak olan
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İşverenlerin en önemli
yükümlülüğü, 31.03.2017 Cuma gününe kadar vergi ve sicil numaralarının
eşleştirilmesi amacıyla "EK-8: Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik
Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim"in İnternet
Vergi Dairesi (www.intvrg.gib.gov.tr) adresinde bulunan "Diğer Bildirim ve
Bilgi Girişleri" menüsünden yapılması gerekmektedir.