Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte (MPHB) Vergi Dairesine verilen
"Muhtasar Beyanname" ile Soyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi birleştiriliyor.

Bu birleştirme uygulaması pilot il Kırşehir için 01.06.2017 tarihinde, Kırşehir dışındaki diğer
İllerde bulunan işyerleri için 01.01.2018 tarihinde başlayacaktır.

Ancak Kırşehir ilinde olsun olmasın tüm mükelleflerin "bir defaya mahsus olmak" üzere
"Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine
İlişkin Bildirim"i elektronik ortamda 31.03.2017 tarihine kadar internet vergi dairesi
üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr) elektronik ortamda göndermesi gerekecektir.