Stajyer Desteği...

09.12.2016 tarihli 6764 Sayılı Kanunla, 2016-2017 öğretim yılına özgü olarak
stajyer ücretleri personel ayrımı yapılmaksızın Asgari Ücretin Net Tutarı * % 30
şeklinde ödeneceği ve stajyer desteği uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılından geçerli olmak üzere, stajyerlere
ödenecek en az ücretin, yirmiden az çalışanı olan işletmeler için 2/3 ü, yirmi
ve üzerinde personel işletmeler için 1/3 ü, devlet katkısı olarak İşsizlik
Sigortası fonundan karşılanacaktır.

İşletmeler sözleşmede belirlenen devlet katkısı dâhil tutarı, en geç her ayın
onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına ödemek zorundadır.
Banka hesabı olmayan öğrenciler için banka hesabı açtırması istenmelidir.
İşverenin ödediği devlet katkısı tutarı, aynı ayın 25. Gününe kadar
işletmelere ödenir.