Yeni İstihdam Prim ve Gelir Vergisi Teşviki..

09.02.2017 tarih ve 29974 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle çalışma hayatına yönelik iki yeni teşvik düzenlenmesi getirilmiştir. Gelir vergisi ve damga vergisi teşviki; asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisi; SGK prim teşviki ise SGK gün sayısının 22.22 katı tutarında hesaplanacaktır. Bu teşvikle; 01.02.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 2017 yılında işe alınan işsizler açısından işverenlere destek sağlamaktadır. Her iki destek için şartlar aşağıdaki şekildedir:

  • Sigortalının İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,
  • Sigortalıların 2017 senesinde işe girmesi
  • Sigortalının üç aydır çalışmıyor olması
  • Sigortalının 2017'de işe girmesi ve Şirket'in Aralık 2016 daki personel sayısını artırması
  • İşverenin bildirgelerini zamanında vermesi, ödemesi, gecikmiş borcu bulunmaması, kayıt dışı işçi çalıştırmaması ve sahte sigortalı bildirimi yapmaması