Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu..

Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iki adet tebliğ çıkartılmış bulunmakta. 2015/1 Sayılı Tebliğ'de yer alan 40 meslek için 26.05.2016 tarihinde başlamış olup, 2016/1 Sayılı Tebliğ'de yer alan 8 meslek için 25.03.2017 tarihinde başlayacaktır. Mesleki yeterlilik zorunluluğunda işyerinin değil işin tehlikesine bakıldığından dolayı; işverenlerin çalıştırdıkları kişilerin bahsi geçen 48 mesleğe girip girmediğini kontrol etmeleri gerekmekte. 01.01.2017 tarihinden itibaren 2015/1 Sayılı Tebliğde belirtilen 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmaksızın çalışan personeller için idari yaptırım uygulanacaktır.