2017 Gelir Vergisi Tarifesi yayınlandı...

Tarifeye göre 2017'de geçerli olacak oranları aşağıda bulabilirsiniz.

Ücretler İçin Gelir Dilimi

2017 Vergi Oranı

13.000 TL'ye kadar

15%

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20%

110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası

27%

110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL, fazlası

35%

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Dilimi

2017 Vergi Oranı

13.000 TL'ye kadar

15%

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20%

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası

27%

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, fazlası

35%