Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Sağlanan Haklar...

SGK tarafından yayınlanan 19.12.2016 tarihli Genel Yazıda, söz konusu
teşviklerin uygulanma esaslarına yer verildi.

Buna göre Ev Hizmetlerinde Çalışanlar için; 5 Puanlık Prim Teşviğinden, 6111
nolu teşvikten (Kadın, genç, mesleki yeterlilik teşviği), bölgesel yatırım
teşviğinden, asgari ücret desteğinden, işsizlik ödeneğinden ve geçici iş
göremezlik ödeneğinden faydalanılabilecek.