2017 senesinde e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Geçecekler için Hatırlatma..

2015 hesap dönemi itibarıyla 10 milyon TL sınırını aşan mükellefler ise 01/01/2017
tarihinden itibaren e-Defter ve e-Fatura kullanmaya başlamak zorundalar. Bu mükelleflerin
e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvuruları yapmaları için son tarih
31/12/2016.