Asgari ücret desteğinden (AÜD) faydalanan işyerleri için SGK Prim Ertelemesi..

2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat aylarında AÜD'en faydalanan işyerleri faydalanılan
çalışanların toplam prim gün sayısının 60 ile çarpılması sonucu bulunan tutarı 8 ay
erteleyebilecekler.

Örnek vermek gerekirse: Destekten 10 kişi faydalanıyorsa ve tam ay çalıştıysa 6.750 TL'lık
SGK ödemesini 8 ay ertelemiş olacak (10 kişi * 30 gün * 60 TL * %37.5).