Resmi Defter Açılış Tasdikleri...

Mali yıl sonunda (özel hesap dönemi yok ise Aralık ayında) resmi
defterlerin açılış tasdikinin yapılması gerekiyor.

E-Defter mükelleflerinin de; "yevmiye" ve "defteri kebir" dışında tutmak
zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmeleri
gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Tutulması gereken defterleri ve tasdik mecburiyetlerini özetleyen
tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz:

Defter

Anonim Şirket

Limited Şirket

Bilanço Usulü (Gerçek Kişi)

Yevmiye

A / K /AT

A / K /AT

A / K /AT

Defteri Kebir

A / AT

A / AT

A / AT

Envanter

A / AT

A / AT

A / AT

Gen. Kur. Top. Müz.

A / D

A / D

-

Müdürler Kur. Karar

-

MD

-

Yön. Kur. Karar

A / K /AT

-

-

Pay Defteri

A / D

A / D

-

Damga Vergisi

A / AT

A / AT / *

-Tabloda Kullanılan Kısaltmalar

 

 

A    : Açılış Gerekiyor

 

 

 

D    : Yeterli Sayfa Varsa Açılış Yapmadan Devam Edilebilir

MD: Mecburi Değil

 

 

 

K    : Kapanış Gerekiyor

 

 

 

AT  : Yeterli Sayıda Yaprak Varsa Dönemin İlk Ayında Ara Tasdik Mümkün

*     : Sürekli Mükellefiyet Yoksa Tutulması Gerekmiyor