1 Ocak 2017 itibariyle Otomatik BES’in 1000 ve üzeri işyerleri için zorunlu olacağı açıklandı..

Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılım 1 Ocak 2017 tarihinden yürürlüğe girecek zorunlu BES sistemi ile ilgili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılım geçiş tarihleri aşağıdaki şekilde olacak:

Personel Sayısı

Geçiş Tarihi

1 . 000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler

1 Ocak 2017

250-999 çalışanı olan işletmeler ve merkezi bütçeli kamu idareleri

1 Nisan 2017

100-249 çalışanı olan işletmeler

1 Temmuz 2017

50-99 çalışanı olan işletmeler ve mahalli idareler ile kamu iktisadi teşekkülleri

1 Ocak 2018

10-49 çalışanı olan işletmeler

1 Temmuz 2018

5-9 çalışanı olan işletmeler

1 Ocak 2019Kademeli geçiş sistemine göre Otomatik BES, ilk olarak 1000 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için başlamakta. Dolayısıyla 1.000 üzeri çalışanı olan işyerlerinin, bir BES şirketiyle görüşüp, gerekli hazırlıkları yapmalarını önermekteyiz.