Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılıma İlişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de Yayımlandı..

26.11.2016 tarihli Resmi Gazete'de zorunlu katılımlı bireysel emeklilik sistemine ilişkin Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Genelgede özetle;

  • Uygulamanın 1.1.2017 itibarıyla yürürlüğe gireceği,
  • 5510 sayılı Kanun'un 4/a ve 4/c kapsamında sigortalı olup 45 yaş altında olanlara zorunlu olacağı,
  • Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere ÇSGB tarafından idari para cezası uygulanacağı,
  • İşverenlerin yetkili bir veya birden fazla şirket ile anlaşma yapabileceği,
  • İşverenlerin oluşacak hak kayıplarından sorumlu tutulacağı,
belirtilmiştir…