Analık İzni Sonrası Kısmi İstihdam...

08.11.2016 tarih ve 29882 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik düzenlendi.

Yönetmelikte; belli işlerde çalışanlar ve eşi çalışmayanlar hariç doğum yapan kadınlara ve evlat edinenlere çocuğun okula başlama dönemine kadar part-time çalışma hakkı veriliyor.