Asgari Ücretliler İçin Asgari Geçim İndirimi İlavesine uygulaması resmi gazetede yayınlandı..

6753 Sayılı Yasaya ve Gelir Vergisi Genel Tebliğine (Seri No: 294) göre; hizmet erbabının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesi nedeniyle uğrayacağı aylık 69,91 TL lik kaybı asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecektir.