Vergi İnceleme Süreçlerinde Önemli Değişiklikler...

25.10.2016 tarih ve 29868 sayılı Resmi Gazete 'de vergi denetimi çalışma usul ve esasları ile ilgili inceleme süreçlerinde değişiklikler yapan önemli yönetmelikler yayımlanmıştır.

Yeni yönetmeliklerle; Rapor Değerlendirme Komisyonu öncesi mükellefe eleştiri konusu yapılan hususları içeren rapor özetinin verilmesi, inceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususa ilişkin mükelleften bilgi ve belge talebinde bulunulamaması, taslak inceleme tutanaklarının mükellefin talebi üzerine iki gün önceden mükellefe sunulabilmesi imkanları sağlanmıştır.