SGK ve Maliye borçlarının Yapılandırma Başvuru Süresi Uzatıldı..

26 Ekim 2016 tarih ve 29869 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2016/9385 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, yapılandırma başvuru süresi 25.11.2016 tarihine kadar uzatıldı.