Bağ-Kur Sigortalıları İçin 5 Puanlık SGK Prim Teşviki Başladı..

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte bağkur sigortalılarının 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmalarına imkân sağlanmıştır. Buna göre; İsteğe bağlı sigortalılar hariç 4(b) kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır.