Çok Pratik Bilgiler

Asgari Ücret 01.01.2020-31.12.2020
Brüt Asgari Ücret 2.943,00
Net Asgari Ücret 2.324,70 (AGI Dahil, bekar )
   
Kıdem Tazminatı Tavanı 01.07.2020-31.12.2020
Kıdem Tazminatı Tavanı  7.117,17
   
Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları  01.01.2020-31.12.2020
Alt Sınır 2.943,00
Üst Sınır 22.072,50
   
Vergisiz Yemek Bedeli  2020
Yemek yardımı Muafiyeti (KDV Hariç) 23,00
   
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 2020
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 0,759%
   
Sakatlık İndirim Oranları  2020
I. Derece Sakatlar 1.400
II. Derece Sakatlar 790
III. Derece Sakatlar 350
   
Ücretler İçin Gelir Dilimi 2020
22.000 TL ye kadar 15%
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası 20%
180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası 27%
600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası 35%
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL,fazlası 40%
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Dilimi 2020
22.000 TL ye kadar
15%
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası
20%
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası 27%
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL ,fazlası 35%
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası 40%
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları   
  Özel Sektör
Özürlü 0,03
Eski Hükümlü -  -
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı -  -
Terör Mağduru -  -
   
Yıllık ücretli izin süreleri   
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün 
Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün 
Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün 
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün
   
Hizmet Süresi  İhbar Tazminatı Tutarı 
6 Aydan Az Süren İş İçin  2 Haftalık Ücret 
6 Ay-1,5 Yıl Arası  4 Haftalık Ücret 
1,5 Yıl-3 Yıl Arası  6 Haftalık Ücret 
3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin 8 Haftalık Ücret 
   
2020 yılı için Asgari Geçim İndirimi miktarları   
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR
   
BEKAR 220,73
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 220,73
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 253,83
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU  286,94
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU  331,09
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU  353,16
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU  375,23
   
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN  264,87
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 297,98
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 331,09
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 375,23
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 375,23
 
Çocuk Yardımı İstisnası  
SGK 58,86 TL
Aile Yardımı İstisnası  
SGK 294,30 TL