Çok Pratik Bilgiler

Asgari Ücret 01.01.2023-31.12.2023
Brüt Asgari Ücret 10.008,00
Net Asgari Ücret 8.506,80
   
Kıdem Tazminatı Tavanı 01.01.2023-31.12.2023
Kıdem Tazminatı Tavanı  19.982,83
   
Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları  01.01.2023-31.12.2023
Alt Sınır 10.008,00
Üst Sınır 75.060,00
   
Vergisiz Yemek Bedeli  2023
Yemek Yardımı Muafiyeti (KDV Hariç) 110
 Yemek Yardımı SGK Muafiyeti  78,9
   
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 2023
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 0,00759
   
Sakatlık İndirim Oranları  2023
I. Derece Sakatlar 4.400,00
II. Derece Sakatlar 2.600,00
III. Derece Sakatlar 1.100,00
   
Ücretler İçin Gelir Dilimi 2023
70.000 TL ye kadar 15%
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası 20%
550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası 27%
1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası 35%
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL,fazlası 40%
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Dilimi 2023
70.000 TL ye kadar
15%
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası
20%
370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası 27%
1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL ,fazlası 35%
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, fazlası 40%
2023 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları   
  Özel Sektör
Özürlü 0,03
Eski Hükümlü -  -
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı -  -
Terör Mağduru -  -
   
Yıllık ücretli izin süreleri   
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün 
Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün 
Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün 
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün
   
Hizmet Süresi  İhbar Tazminatı Tutarı 
6 Aydan Az Süren İş İçin  2 Haftalık Ücret 
6 Ay-1,5 Yıl Arası  4 Haftalık Ücret 
1,5 Yıl-3 Yıl Arası  6 Haftalık Ücret 
3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin 8 Haftalık Ücret 
   
2023 Çocuk Yardımı İstisnası  
SGK 200,16 TL
2023 Aile Yardımı İstisnası  
SGK 1.000,80 TL