Çok Pratik Bilgiler

Asgari Ücret 01.01.2019-31.12.2019
Brüt Asgari Ücret 2.558,4
Net Asgari Ücret 2.020,91 (AGI Dahil, bekar veya eş çalışıyor)
   
Kıdem Tazminatı Tavanı 01.07.2019-31.12.2019
Kıdem Tazminatı Tavanı  6.379,86
   
Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları  01.01.2019-31.12.2019
Alt Sınır 2.558,4
Üst Sınır 19.188
   
Vergisiz Yemek Bedeli  2019
Yemek yardımı Muafiyeti (KDV Hariç) 19
   
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 2019
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 0,759%
   
Sakatlık İndirim Oranları  2019
I. Derece Sakatlar 1.200
II. Derece Sakatlar 650
III. Derece Sakatlar 290
   
Ücretler İçin Gelir Dilimi 2019
18.000 TL ye kadar 15%
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası 20%
148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası 27%
148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası 35%
   
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Dilimi 2019
18.000 TL ye kadar
15%
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası
20%
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası 27%
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası 35%
 
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları   
  Özel Sektör
Özürlü 0,03
Eski Hükümlü -  -
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı -  -
Terör Mağduru -  -
   
Yıllık ücretli izin süreleri   
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün 
Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün 
Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün 
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün
   
Hizmet Süresi  İhbar Tazminatı Tutarı 
6 Aydan Az Süren İş İçin  2 Haftalık Ücret 
6 Ay-1,5 Yıl Arası  4 Haftalık Ücret 
1,5 Yıl-3 Yıl Arası  6 Haftalık Ücret 
3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin 8 Haftalık Ücret 
   
2019 yılı için Asgari Geçim İndirimi miktarları   
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR
   
BEKAR 191,88
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 191,88
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 220,66
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU  249,44
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU  287,82
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU  307,01
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU  326,2
   
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN  230,26
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 259,04
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 287,82
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 326,2
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 326,2
 
Çocuk Yardımı İstisnası  
SGK 51,17 TL
Aile Yardımı İstisnası  
SGK 255,84 TL