Çok Pratik Bilgiler

Asgari Ücret 01.07.2022-31.12.2022
Brüt Asgari Ücret 6.471,00
Net Asgari Ücret 5.500,35 (AGI Dahil, bekar )
   
Kıdem Tazminatı Tavanı 01.01.2022-31.12.2022
Kıdem Tazminatı Tavanı  15.371,40
   
Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları  01.01.2022-31.12.2022
Alt Sınır 6.471,00
Üst Sınır 48.532,50
   
Vergisiz Yemek Bedeli  2022
Yemek yardımı Muafiyeti (KDV Hariç) 51
   
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 2022
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 0,00759
   
Sakatlık İndirim Oranları  2022
I. Derece Sakatlar 2.000,00
II. Derece Sakatlar 1.170,00
III. Derece Sakatlar 500,00
   
Ücretler İçin Gelir Dilimi 2022
32.000 TL ye kadar 15%
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası 20%
250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası 27%
880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası 35%
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL,fazlası 40%
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Dilimi 2022
32.000 TL ye kadar
15%
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası
20%
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası 27%
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL ,fazlası 35%
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası 40%
2022 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları   
  Özel Sektör
Özürlü 0,03
Eski Hükümlü -  -
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı -  -
Terör Mağduru -  -
   
Yıllık ücretli izin süreleri   
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün 
Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün 
Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün 
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün
   
Hizmet Süresi  İhbar Tazminatı Tutarı 
6 Aydan Az Süren İş İçin  2 Haftalık Ücret 
6 Ay-1,5 Yıl Arası  4 Haftalık Ücret 
1,5 Yıl-3 Yıl Arası  6 Haftalık Ücret 
3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin 8 Haftalık Ücret 
   
2022 Çocuk Yardımı İstisnası  
SGK 129,42 TL
2022 Aile Yardımı İstisnası  
SGK 642,10 TL