Mali Müşavirlik Hizmetleri Vizyonu

Türkiye’de Mali Müşavirlik Hizmetleri 3568 numaralı kanun ile yasal bir kimlik kazanmıştır. Bu yasaya göre Mali Müşavirlik Mesleği’nin konusu şu şekilde belirlenmiştir:

  • Genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun şekilde defter tutmak, bilanço, kar/zarar tablosu gibi mali tabloları, beyannameleri düzenlemek, 
  • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda danışmanlık yapmak
  • Yukarıdaki konularda, belgeye dayandırarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilir kişilik ve benzeri işleri yapmak.

Bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara Serbest Muhasebeci Mali Müşavir denir. 

Ülkemizde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmanın belli şartları bulunmaktadır. Bu şartlardan bazıları T.C. Vatandaşı olmak, belli suçları işlememiş olmak gibi genel niteliktedir. Özel şartlar arasında ise; Üniversitelerin belli bölümlerinden mezun olmak, staj başlatma stajını kazanmak, üç yıl bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında staj yapmak ve sonunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmayı sayabiliriz.

Görüldüğü gibi; Mali Müşavirlik Hizmetleri ancak ruhsat sahibi kişilerce verilebilen, standartları yasalarla belirlenmiş, ciddi bir şekilde organize olmuş, ancak belli eğitimleri almış ve sınavları geçmiş kişiler tarafından verilebilen bir iş niteliğindedir. 

Genel algı Mali Müşavirlik Hizmetleri’nin şirket ve kişilerin devlete karşı vergi borcunu yerine getirmesi anlamına gelmektedir. Müşteriler’in genel talebi vergilerin zamanında ve kendilerini riske sokmayacak şekilde verilmesinden ibaret olduğundan, çoğu Mali Müşavir kendini bu yönde organize etmektedir.  
Ancak; özellikle bilinçleşen, kurumsallaşan şimdilik nispeten küçük de olsa yavaş büyüyen bir Müşteri kitlesi daha var ki bu grup Mali Müşavirinden beyanname haricinde de şeyler istemekte. Bu Müşteri grubu eğer kendi profesyonel ekibini kuracak büyüklükte değil ise; beyanname muhasebeciliği haricinde; raporlama, yönlendirme, ödeme/tahsilat takibi gibi hizmetler de talep etmekte. 

Tabii ki bu tür tamamlayıcı hizmetlerin verilebilmesi için Mali Müşavirlerin profesyonel tavır, yabancı dil, analitik düşünme, teknoloji kullanımı, Müşteri İlişkisi gibi konularda farklı bir zihniyette ve organizasyon içinde olmaları gerekmekte.

Kanımızca Mali Müşavirlik hizmetlerini sadece beyannameye ve vergiye odaklı vermeyen firmalar asıl katma değeri yaratmakta. Bunu yapabilmek için ise Mali Müşavirlik Hizmet firmalarının yabancı dil, teknoloji, kurumsallaşma, müşteri memnuniyeti, etik standartlar, kalite kontrolü gibi konularda kendilerini geliştirmesi gerekmekte. Bu şekilde organize olmuş Mali Müşavirlik Hizmetleri sağlayan firmaların gerçek katma değeri yaratabileceğine inanmaktayız. 


Fikret Turhan / Platin Outsourcing Yönetici Ortak