EYS Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM POLİTİKAMIZ 

Muhasebe, Bordro, Mutabakat, Arşivleme ve Mali Müşavirlik hizmetleri alanında faaliyet gösteren Kuruluşumuz, yapmış olduğu faaliyetlerde daima müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişmeyi esas almakta ve bilgiyi en değerli varlıklarından biri olarak kabul etmektedir. Kuruluşumuz bilgi güvenliğini güvence altına almak için gereken tüm tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda kuruluşumuz bünyesinde bulunan Entegre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için: 

Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,
 
İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak, 

Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak, 

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, 

Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi, 

İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi, 

Entegre Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi, 

Bu verilerden hedefler üretmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, 

Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, 

İşimizin, müşterilerimizin ve uygulanabilir şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı, 

Dünya standardında muhasebe ve bordro hizmeti sunmayı, kullanılabilecek son teknolojileri kullanarak iş akışlarımızda, raporlamada önemli farklılıklar yaratmayı, Taahhüt ederiz. 
 
Cem Fikret TURHAN 
  Yönetici Ortak