Outsourcing Türkiye

İş süreçlerinde outsourcing (BPO); dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir şekilde büyümekte.

Tarihsel olarak; tüm dünyada olduğu gibi outsourcing Türkiye’de de üretim şirketlerinde parça üretimi, tedarik zinciri gibi konularda başlamakla birlikte günümüzde çok değişik alanlara yayılmış bulunmakta.

Kalite, maliyet, esneklik, ana işine odaklanma gibi değişik avantajlar outsourcing sektörünün hızlı bir şekilde çeşitlenmesine ve büyümesine sebep olmakta.

Köklerinde üretim süreçleriyle başlayan outsourcing Türkiye’de günümüzde Bilgi İşlem, Finans, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Bordro, Müşteri Hizmetleri, Satış ve Pazarlama gibi bir çok alanda yoğun şekilde kullanılmakta.

Değişik süreçlerde outsourcing’e artan talep; Türkiye’de birçok profesyonel outsourcing hizmet firmalarının ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardımcı olmakta.

Türkiye’de outsourcing pazarında, son derece profesyonel ve dünya standartlarında hizmet veren firmalar olduğu gibi, hala gelişen bu sektörde doğal olarak kalite standartlarını oturtamamış bir çok hizmet sağlayıcı da bulunmakta.

Dolayısıyla, herhangi bir outsourcing alternatifini değerlendiren firmalara karar vermeden tavsiyelerimiz şunlar olacaktır:

1. Çevrenize Danışın
Outsourcing tek başınıza karar vermek için fazla karmaşık veya riskli olabilmektedir. Diğer yandan özellikle gelişen outsourcing alanlarında bu tecrübeyi yaşamış çevrenizde fazla örnek bulmakta zorlanabilirsiniz.

Outsourcing kararı vermeden önce sizle bağımsız bir şekilde tecrübelerini paylaşabilecek birilerini bulmaya çalışın. Onların olumlu veya olumsuz tecrübelerini mutlaka dikkate alın. Ama yine de her bir vakanın ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ve çevrenizde yaşanmış olumsuzlukların doğru hazırlıklarla ve firma seçimi ile bertaraf edilebileceğini de unutmayın. Aynı şekilde olumlu örneklerin de hazırlığınızı eksik yapmanız yönünde sizi rahatlatmasına izin vermeyin.

2. Yol Haritanızı Oluşturun
Hedefe ulaşabilmek için yönünüzü bilmenizde fayda olacaktır. Outsourcing sonucunda elde etmek istediğiniz sonuçları net bir şekilde belgelendirin. Unutmayın ki outsourcing sözleşmesinde yönü tayin edecek taraf sizsiniz.

Haritanız ne kadar iyi ise yolculuğunuz o kadar rahat geçecektir.

3. Üst Yönetimin İlgisi Şart
Çok basit sözleşmeleri hariç tutarsak; üst yönetimin işi sahiplenmesi ve önderliği outsourcing sözleşmelerinden elde edilecek faydayı artırmada büyük önem taşır.

Alt kadro çoğu zaman detaylarda takılarak büyük resmi görmede zorluk çekebilir. Aynı zamanda iş paylaşımında taraf olacakları için tedarikçi firmanın yönlendirmesinde bağımsız hareket edemeyebilirler. Halbuki iyi bir outsourcing ilişkisinde tedarikçi kadar firmaya da büyük önem düşmektedir.

Bu noktalarda üst yönetim çok önemli bir yönlendirici ve hakem rolü üstlenebilmektedir.

4. İlişkiye Yeterli Zamanı Ayırın
Outsourcing bir alışverişten çok evlilik gibidir. Uzun vadede devam eden mutlu bir ilişki kısa dönemli yaşanan kızgınlıklardan veya sevinçlerden daha önemlidir. Bu yüzden; problemleri çözme yönünde yapıcı hareket etme ve her iki tarafın esnekliği büyük önem taşımaktadır. Her konuyu sözleşmelerde yazılan cümlelerle çözmek çoğu zaman işi çözümsüzleştirir ve ilişkiyi mekanikleştirir.

5. Çalışanları Hazırlayın
Outsourcing'den olumlu veya olumsuz etkilenecek personeliniz olacaktır. Bununla ilgili stratejinizi belirleyip doğru bir iletişim planı yapmanız gerekecektir. Outsourcing kararının firmanıza olumlu etkilerini personelinize etkin bir şekilde anlatın.

6. Öncesini ve Sonrasını Ölçün
Outsourcing'in faydalarını takip edebilmek için öncesindeki ve sonrasındaki performansı ölçebileceğiniz kriterler oluşturun ve bunların takibini yapın. Bu husus genelde atlanan bir konu olmakla beraber hizmet kalitesinin sürekli artırılmasını temin için çok faydalı bir araç olacağını göreceksiniz.

7. Net Olun
Outsourcing ilişkisinde ne çok sert veya ne de çok yumuşak olmamak gerekli. Her iki uçta iş ilişkisinin verimine olumsuz etki etmektedir. Net olmaktaki kastımız temel beklentileri sözleşmede temiz ve anlaşılabilir bir lisanla ve detaylı bir şekilde belirtiniz.

8. En Ucuz Her Zaman En İyi Değildir
Ucuz teklifin cazibesine aldanmayın. Mutlaka referans araştırması yapın ve beklentilerinizin karşılanacağından emin olmadan sözleşme imzalamayın.
Gelecekte outsourcing’in nereye gitmesi beklenebilir? 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de outsourcing bir yandan gelişirken bir yandan da teknolojinin etkisi ile bazı işlerin otomatikleştirilerek iç bünyeye geri alınabileceğini gözden kaçırılmamalıdır. Robotlar, karakter tanıma, yapay zeka teknolojileri ile bir çok iş Şirket içerisinde outsourcign alternatifine göre bile  çok uygun maliyetlerle yapılabilir duruma gelebilecektir. Outsourcing firmaları için tehdit gibi görünen bu gelişmeler doğru şekilde kullanılırsa avantaja da dönüşebilecektir. Diğer bir deyişle, teknolojik gelişmeyle herşey otomatikleştirilemeyeceği gibi, outsourcing şirketlerinin de teknolojiyi farklı şekilde kullanmaları hem kendilerine hem Müşterilerine önemli ilave fırsatlar da yaratabilecektir.