Vergiden Müstesna Harcırah Tutarları

01.07.2019-31.12.2019 döneminde vergiden müstesna tutulacak yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları yeniden belirlendi.