Gümrük Vergilerinin Ödeneceği Bankalar

Mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin tahsil edilmesine yönelik özel bankalarla imzalanan protokoller feshedilmiştir. Halihazırda devam eden protokollerin ve tahsilatların yapılabileceği bankalar listesi aşağıdaki gibidir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.