2020 Yılı İkinci Dönem Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Belirlendi

01.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında işçilere ödenecek Kıdem Tazminatının Tavanı 7.117,17 TL olarak belirlendi.