Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 31 Mart 2021 tarihine uzatıldı

19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Covid19 nedeniyle 31 Ocak 2021 tarihine kadar dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olmak kaydıyla 31 Mart 2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilecektir.