Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)’e kayıt yükümlülüğü 2021 sonuna kadar uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2021/238 sayılı kararı uyarınca 31 Mart 2021 olan son kayıt tarihi 31 Aralık 2021’e uzatıldı.