36 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı

  • İlgili tebliğ uyarınca kısmi tevkifat uygulamasındaki sınır 2.000 TL’ye çıkartılmış,
  • Finansman gider kısıtlamasına konu edilip KKEG olarak değerlendirilen kısımla ilgili yüklenilen KDV’nin indirimi mümkün kılınmış,
  • KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltmenin nasıl yapılacağı düzenlenmiş,
  • Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri tevkifat kapsamından çıkarılmış,
  • Gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılmış,
  • Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları istisna kapsamına alınmış,
  • Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün hale getirilmiştir.