Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesine İlişkin Düzenlemeler Yapıldı.

6 Ekim 2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;

-         Mahsuben ve nakden iade taleplerinin 429 sıra numaralı VUK tebliğinin ekindeki standart dilekçelerle yapılacağı

-         İnceleme ve teminat gerekmeksizin nakden iade edilebilecek tutara ilişkin limitin 50.000 TL olacağı (önceki 10.000 TL)

 -      Tam tasdik raporuyla iade edilebilecek tutara ilişkin limitin 50.000 TL olacağı (önceki 10.000 TL) belirlenmiştir.

İlgili tebliğe alttaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211006-6.htm