Ücret vergilendirme esaslarında değişikliğe giden kanun yayımlandı

25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca ücret vergilendirme esaslarında değişiklikler yapılmıştır.

·    Ücretlerde gelir vergisi istisnası : Ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

·  Ücretlerde damga vergisi istisnası : Ücretlerde aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi hesaplanmayacaktır.

·   Asgari geçim indirimi uygulaması : Asgari geçim indirim uygulaması 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemeleri için yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanunda belirlenen değişikliklere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı yayımlanmış olup, taslağa alttaki linkten ulaşabilirsiniz. Tebliğin Ocak başında netlik kazanması beklenmektedir.

  https://www.gib.gov.tr/319-seri-nolu-gelir-vergisi-teblig-taslagi-yayimlanmistir